12/04/2016

45 Edición dos Premios Literarios MINERVA !!!

 


Xa está aquí a 45 Edición dos Premios Literarios MINERVA !!! Un certame anual, en lingua galega e modalidades POESÍA e NARRACIÓN, dirixido a alumnos de 3º y 4º de ESO e de Bacharelato, que cursen estudos en Galicia, e que non teñan cumpridos 20 anos o 31 de decembro de 2017.

MODALIDADES: Traballos orixinais e inéditos sempre. En poesía, conxunto de tres poemas, de tema e forma libres. En narración, máximo seis folios mecanografiados a dobre espazo e tema libre.

PRESENTACIÓN: Seis exemplares en papel e unha copia en soporte informático (Arial 12), con título e pseudónimo e sen o nome do autor. Nun sobre pechado introduciranse os datos personais do autor (nome, idade, enderezo, tlf particular, curso e Centro onde estudia, selados polo Seminario de Galego do mesmo). No exterior do sobre pechado únicamente figurará o pseudónimo ou lema e o título da obra. Traballos e plica enviaranse conxuntamente a "PREMIOS LITERARIOS MINERVA". Colexio M. Peleteiro. Monte Redondo- Castiñeiriño. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA


PREMIOS: 3 en cada modalidade, de 600, 400 e 250 €, medalla de prata conemorativa e publicación das obras galardoadas nun libro editado polo Colexio M. Peleteiro. Se na opinión do Xurado a calidade das obras o amerite, poderán outorgarse accésits. Os premios poderán declararse desertos.XURADO: Serán escritores e profesores de Lingua ou Literatura de distintos centros de ensino de Galicia, e darase a coñecer con antiipación.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Ata o 31 de Xaneiro de 2017.

FALLO E ENTREGA DE PREMIOS: O fallo farase público o 4 de marzo, nos medios de comunicación e na nosa web. A entrega de premios terá lugar o 30 de marzo, nun acto literario no Colexio. Nel, os agasallados deberán ler, total ou parcialmente, a súa obra. Esta quedará en propiedade do Colexio organizador.

Xa sabes... Anímate a participar e difúndeo... !


Ningún comentario:

Publicar un comentario